Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Śladami siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce

Relacja z wyjazdu członków Związku Szlachty Rzeczypospolitej do Wielkopolski

W dniach 28-29 listopada br. członkowie Związku Szlachty Rzeczypospolitej, na czele z Prezesem Danielem Janem Potockim, wybrali się do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na konferencję pt. „August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej”. Świetna konferencja przybliżyła postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego i ukazała wybitność tejże postaci. Wyjazd był także okazją do zwiedzenia interesującego Pałacu w Dobrzycy, ale także do objazdu w ramach programu konferecji okolicznych siedzib ziemiańskich takich jak: Pałac w Śmiełowie, Pałac w Winnej Górze i Pałac w Miłosławiu. Oddaliśmy cześć i pomodliliśmy się przy sarkofagu Generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz przemierzaliśmy śladami Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Składamy serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację wydarzenia Dyrektorowi Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Panu Wiesławowi Kaczmarkowi oraz za organizację naszej grupy redaktorowi naczelnemu magazynu "Merkuriusz Polska" Pani Marioli Zdancewicz. Dodatkowo członkowie Związku Szlachty Rzeczypospolitej udali się do Pałacu Witaszyce i zwiedzili, jedyne w Polsce, pobliskie Muzeum Wojen Napoleońskich. Następnie spędzając czas w salach Pałacu Witaszyce rozmawialiśmy do późnych godzin nocnych o wielu intrygujących sprawach. 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo