Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Członkostwo

Członkostwo w Związku Szlachty Rzeczypospolitej

W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przystąpienia do Związku Szlachty Rzeczypospolitej oraz kierowane do Zarządu Związku propozycje nawiązania z nami współpracy uprzejmie prosimy o korespondencję na oficjalny adres e-mail: zarzad@szlachtarzeczypospolitej.org.pl

Obraz:

 

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo