Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Ku Nowoczesności ! Modernizacja Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Związek Szlachty Rzeczypospolitej objął Patronatem Honorowym prezentację Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Zapraszamy na prezentację Tomasza Kubu Kozłowskiego poświęconą Kresom Wschodnim Rzeczypospolitej.

„KU NOWOCZESNOŚCI!
MODERNIZACJA ZIEM WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ”
25 czerwca 2021, godz. 18.00

Miejsce: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg 

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo