Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Wspaniały program wydarzeń w Dobrzycy z udziałem Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Debata o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja oraz wystawa towarzysząca debacie; Wystawa Splendor Wielkopolski; Koncert Muzyki Barokowej. To wszystko w jednym dniu w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy !

Zapraszamy do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na wspaniały i bogaty program wydarzeń.

godz. 14:00 debata o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja. Historia i Dziedzictwo organizowana przez Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego 

godz. 16:00 prezentacja WPana Daniela Jana Potockiego - Prezesa Związku Szlachty Rzeczypospolitej na temat polskiego stroju narodowego w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Związek Szlachty Rzeczypospolitej jest współorganizatorem wystawy pn. "Splendor Wielkopolski. Tradycje krawickie i tkackie krajowego przemysłu manufakturowego na przykładzie polskiego stroju narodowego".

godz. 17:30 koncert. Związek Szlachty Rzeczypospolitej objął patronatem honorowym koncert muzyki barokowej na lutni i organach który zabrzmi w sali balowej pałacu. 

Wykonawcą wystawy "Splendor Wielkopolski" jest Fundacja Kultury i Sztuki ARS LONGA im. Mieczysława Święcickiego przy wsparciu finansowym Fundacji Zakłady Kórnickie oraz we współpracy ze Związkiem Szlachty Rzeczypospolitej, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo