Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

"Splendor Wielkopolski" i koncert lutniowy na zamku w Kórniku

Zapraszamy 7 XI do wspaniałego zamku w Kórniku na prezentację w ramach projektu "Splendor Wielkopolski" i na koncert muzyki barokowej !

Zapraszamy do Zamku w Kórniku na Prezentację Prezesa Związku Szlachty Rzeczypospolitej WPana Daniela Jana Potockiego w ramach projektu "Splendor Wielkopolski" oraz na koncert muzyki barokowej Silviusa Leopolda Weissa (1686-1750) w wykonaniu zespołu Lute Duo Plus. 

Ze względu na obowiązujące zasady gospodarza miejsca koncertu, uprzejmie informujemy, że osoby chcące uczestniczyć w koncercie proszone są o rezerwację bezpłatnych wejściówek pod nr telefonu: 531998263 lub adresem e-mail: sekretariat.zamek@bk.pan.pl

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo