Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Wyjazd na Litwę pod patronatem honorowym Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Zapraszamy do Wilna !

Do pobrania program:

Wyjazd_na_Litwe_Program1.doc

LITWA

Kowno – Troki – Wilno – Druskienniki

Program: 5 – dniowy 

wyjazd pod Patronatem Honorowym Związku Szlachty Rzeczypospolitej 

na wernisaż wystawy „Chwała Rzeczypospolitej”

Termin: 5 – 9 grudnia 2022.  

Program ramowy:

1 dzień

(05.12) Odjazd o godz. 7:00 z Krakowa, zatoka parkingowa Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Przejazd autokarowy trasą Kraków – Warszawa - Augustów  (N1) 

2 dzień

(06.12) Augustów, ranny wyjazd do Kowna. Zwiedzanie Starego Miasta, ruin zamku kowieńskiego, ratusza, katedry św. Piotra i Pawła, kościoła franciszkanów, Dom Perkuna, Przejście nad rzekę Niemen. Wyjazd do Trok. Zwiedzamy zamek wielkich książąt litewskich na wyspie jeziora Galwe, dzielnica karaimska – degustacja potraw karaimskich „kibine” (na koszt własny), jarmark z wyrobami z bursztynu. Przyjazd do Wilna.    (N2)

3 dzień

(07.12) Wilno.  Przed południem wyjazd autokarem na Cmentarz na Rossie (kwatera wojskowa), grób matki J. Piłsudskiego z sercem syna, kościół pw. św. Piotra i Pawła na Antokolu. Powrót do hotelu. Obiad. Po południu: wernisaż-otwarcie wystawy w Ratuszu Wileńskim pt. Chwała Rzeczypospolitej, koncert klawesynowy w wykonaniu Zespołu Klaviduo, temat koncertu: Polonezy (N3) 

4 dzień

(08.12) Wilno.  Zwiedzanie z przewodnikiem, Ostra Brama, Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, kościół św. Ducha, Górny Zamek, Uniwersytet Stefana Batorego, kościół św. Jana, kościół św. Anny, miejsca związane z A. Mickiewiczem i J. Słowackim.  (N4)

5 dzień

(09.12) Wilno. Ranny wyjazd do Druskiennik. Krótka wizyta w znanym kurorcie. 

Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa w godz. wieczornych. 

KOSZT WYJAZDU:  PLN 1400  

WPŁATY do Organizatora:

Fundacja Kultury i Sztuki ARS LONGA im. Mieczysława Święcickiego

30-012 Kraków, ul. Raclawicka 47/451

Bank PKO SA

40 1240 4575 1111 0010 9720 8731

Tytułem: Wyjazd na wernisaż- Litwa -imię i nazwisko

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 4 noclegi, 4 śniadania i 4 obiadokolacje, zwiedzanie z przewodnikiem, opieka pilota, ubezpieczenie KL i NW.

Cena nie obejmuje ubezpieczenia od chorób przewlekłych i biletów wstępu do obiektów zabytkowych.

Ze względu na nieprzewidziane sytuacje lub też życzenia uczestników wyjazdu program może ulec zmianie

W przypadku nieskompletowania pełnej grupy autokarowej Organizator zastrzega możliwość odwołania wyjazdu -w takiej sytuacji nastąpi zwrot wszystkich wpłaconych środków

Informacje:

Prosimy o zgłaszanie się na ten wyjątkowy wyjazd i o poinformowanie swoich bliskich i znajomych. Wpłaty należy dokonać w całości do 15 listopada lub: Przedpłatę w wysokości 700 zł wpłacić w terminie do 15 listopada a pozostałe 700 zł do 25 listopada.  Umieszczenie na liście wyjazdowej uzależnione będzie od kolejności wpłat. Zgłoszenia proszę przesyłać do:

Stanisław Woźniakowski 

tel. 602158864

 mail: wozniakowski@onet.eu 

lub do

Jan Pawlicki

  jan_pawlicki@interia.pl

Kom. 602891892

O wystawie w Wilnie:

Wystawa „Chwała Rzeczypospolitej” realizowana w Ratuszu Wileńskim ukaże piękno sztuki i rzemiosła artystycznego budujących splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką sztukę dziedzictwo i tradycję.

Wystawa połączy scenograficzną ekspozycję zbudowaną w formie korowodu Poloneza złożonego z 10 par (20 strojów) gdzie postaci męskie ubrane zostaną w repliki mundurów wojewódzkich, wystawę pasów kontuszowych i makat buczackich, koncert (polonezy) oraz prezentację multimedialną. Wystawa wzbogacona katalogiem zaprosi odbiorcę w fascynujący świat Pierwszej Rzeczypospolitej.


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo