Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

334 Rocznica Bitwy pod Parkanami

Uroczystości Patriotyczne na Węgrzech i na Słowacji pod Patronatem Honorowym Związku Szlachty Rzeczypospolitej

07.10.2017 r. na Węgrzech i Słowacji odbyły się uroczystości obchodów zwycięstwa wojsk sprzymierzonych pod dowództwem Króla Jana III Sobieskiego. 

Pole bitwy pod Parkanami to dzisiejsze Štúrovo na Słowacji oraz Esztergom na Węgrzech. Obie miejscowości rozdziela Dunaj. Najpierw oddano cześć Królowi Janowi III przed pomnikiem po stronie słowackiej, a następnie przemarszem udano się na stronę węgierską, przed drugi pomnik Króla.

Związek Szlachty Rzeczypospolitej objął Patronatem Honorowym uroczystości i reprezentowany był przez przedstawicieli Związku na czele z Prezesem Danielem Janem Potockim.

zaproszenie_7_X_2017.pdf

Relacje z uroczystości w mediach pod linkami:

http://www.polonika.at/index.php/fotogaleria/2142-miedzynarodowa-uroczystosc-w-parkanach 

http://www.forumpolonii.at/index.php/component/content/article/12-aktualnosci/292-forum-polonii-upamitnio-334-rocznic-bitwy-pod-parkanami 

http://krakow.pl/aktualnosci/213994,26,komunikat,uczcili_zwyciestwo_jana_iii_sobieskiego.html 

Obraz:

Obraz:

 

 


Powrót do listy aktualności

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo