Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Zarząd Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Daniel Jan Potocki - Prezes 

Dariusz Byczkowski - Wiceprezes 

Jan Pawlicki - Skarbnik 

Wojciech Bączkowski - Sekretarz 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo