Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Reprezentowane Rody Szlacheckie w Związku Szlachty Rzeczypospolitej

Barowie

Bączkowscy 

Bobrowniccy

Borkowscy

Białuscy

Brykczyńscy

Byczkowscy

Dąbrowscy

Felińscy

Kozłowscy

Krakowscy

Kruczkiewiczowie 

Kulińscy

Lityńscy

Matkowscy

Potoccy

Stalony - Dobrzańscy

Stefańscy

Szemborscy

Wolińscy

Zambrzyccy

 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo