Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

Kontakt

Związek Szlachty Rzeczypospolitej

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu                                               

Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg

e-mail: zarzad@szlachtarzeczypospolitej.org.pl 

Dane bankowe:

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
REGON 368482264
NIP 6762542955
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo