Prosimy pisać do nas:

"Non genus virum ornat, generi vir fortis loco" - "Nie urodzenie lepszym czyni, lecz każdy sam cnotą ród swój zdobi"

SPLENDOR WIELKOPOLSKI

To tytuł znamienitego projektu realizowanego z udziałem Związku Szlachty Rzeczypospolitej w 2021 r. na terenie Wielkoposlki. Dwie wspaniałe wystawy: w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprezentowały bogactwo i piękno dawnych wieków, czasów Sarmacji. Piękno ubioru i tkanin oraz scenografia stworzyły niepowtarzalny klimat pięknej, bogatej i potężnej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Poniżej prezentujemy Państwu opis wystaw, projektu, prezentowanych przedmiotów oraz relacje fotograficzną.

Głównym tematem i celem wystawy jest zaprezentowanie tradycji krawieckich i tkackich krajowego przemysłu manufakturowego na przykładzie polskiego stroju narodowego. W dawnych wiekach słynne na terenach Rzeczypospolitej były manufaktury, np. pasów słuckich w Słucku, makat buczackich w Buczaczu, czy polskich kobierców wełnianych w Brodach. To wszystko składało się na splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Splendor budowany również w wymiarze lokalnym, jak w warsztatach tkackich na zamku w Kórniku założonych przez Teofilę z Działyńskich Szołdrską-Potulicką. Na ekspozycji znajdują się zabytkowe obiekty z kolekcji prywatnej, współczesne tkaniny wykonane w Persjarni Zambrzyckich, a także repliki osiemnastowiecznych strojów z pracowni Mme Chantberry - Kostiumologia i Krawiectwo Artystyczne. Obok polskich strojów narodowych prezentujemy pasy kontuszowe, świadczące o pozycji i zamożności sarmaty oraz słynne makaty buczackie. Na wystawie można obejrzeć eksponaty z XVII w. (np. arras „Aleksander w bitwie pod Granicus”), XVIII w. (polska szabla zwana karabelą) i XIX w. (dywany perskie, kaukaskie). 

Organizatorem projektu jest Fundacja Kultury i Sztuki „Ars Longa” im. Mieczysława Święcickiego, przy wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie, we współpracy ze Związkiem Szlachty Rzeczypospolitej oraz Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 

Dane bankowe:
REGON 368482264
NIP 6762542955

Związek Szlachty Rzeczypospolitej
Bank Pekao S.A
80124047221111001077851180

Logo